top of page
bijeenkomst mei.jpg

Informatieavond Maritiem Resort, Maasparc Asselt

“ Geen draagvlak in Asselt”

 

Ruim 120 mensen waren dinsdagavond 10 mei jl. aanwezig op de druk bezochte informatieavond over de plannen van de jachthaven in Asselt.  Op de voorstellen en meningen vanuit het publiek werd vaak met algeheel gejuich gereageerd. Dat moet de gemeente  alsook de initiatiefnemer een duidelijk beeld hebben gegeven dat er van de 120 aanwezigen weinig tot geen voorstanders zijn voor deze plannen.

 

De avond begon met een presentatie vanuit de initiatiefnemers. Daaruit bleek al vrij snel dat hun plannen voor de toekomst veel meer omvatten dan momenteel in de aanvraag is beschreven. De aanvraag beperkt zich nu tot een steiger met te verkopen of te verhuren ligplaatsen. Zaken als een clublokaal en de veel genoemde Houseboats, in het Nederlands woningen en recreatiewoningen die ook nog zouden kunnen varen, worden in de huidige aanvraag niet meegenomen.

 

Een vorm van salamitactiek, waarvan je je kunt afvragen of dit wettelijk geoorloofd is, maar waar zowel de aanwezigen alsook de gemeente niet gelukkig mee waren. De aanwezigen voelen zich door deze vorm van handelen duidelijk belazerd, door zowel de gemeente maar  zeker door de initiatiefnemer.

 

Terwijl van alle kanten het beschermd dorpsgezicht als waardevol onderdeel van Asselt, als de parel van Roermond, werd beargumenteerd en becommentarieerd, kwam de initiatiefnemer hier met de koele opmerking: “de grens ligt buiten ons”. Ook na beargumentatie dat een aanzicht niet in grenzen is vastgelegd, hield de initiatiefnemer aan dit argument vast, als een voor haar niet ter zake doende aangelegenheid.

 

De vraag over de omvang van het resort, welke boten en hoeveel houseboats, werd niet beantwoord in aantallen, enkel dat men alleen ligplaatsen verkoopt of verhuurt. Veel toezeggingen vanuit de initiatiefnemer, zoals het niet verhuren van de Houseboats (die er volgens de vergunning niet komen) zijn niet handhaafbaar.

 

Kan een gemeente een vergunning verlenen die niet handhaafbaar is? Dat was een concrete vraag. Die verantwoordelijkheid werd heen en weer geschoven tussen de gemeente en de initiatiefnemer.

 

Op de vraag wat de meerwaarde voor Asselt is, antwoordde de initiatiefnemer: “Het bestemmingsplan maakt een jachthaven mogelijk en wij denken dat dat een meerwaarde is”. Dat geeft duidelijk aan hoe serieus zij de aanwezigen nemen.

 

De bewoners vrezen voor drukke en gevaarlijke verkeerssituaties. Die doen zich nu al regelmatig voor. Ook al zouden de wegen de capaciteit aan moeten kunnen.

Maar ook de drukte op het water, met veel plekken die niet toegankelijk zullen zijn voor de boten vanuit deze haven, werd door de eigenaar van de plassen als probleem geschetst.

 

De gemeente neemt zich de opmerkingen van de bewoners en belanghebbende zeer ter harte. Kijkt welke mogelijkheden zij juridisch heeft om een haven of geen haven toe te staan, die past binnen het huidige beleid op deze lokatie.

 

Er zal overleg met stakehouders plaats gaan vinden en voordat er een gemeentelijk besluit wordt genomen, zal er wederom een avond als deze worden georganiseerd.

 

De avond maakte duidelijk dat er 0% draagvlak is voor deze plannen.

bottom of page