top of page
bijeenkomst mei.jpg

Verslag Bewonersavond 10-5-2022

Onderwerp: Verslag en presentatie bijeenkomst 10 mei jl.

 

Geachte heer, mevrouw,
 

Op 10 mei heeft er een bewonersavond plaatsgevonden over een initiatief om een Jachthaven te ontwikkelen nabij het Eind in Asselt. Hierin hebben we afgesproken dat we een verslag zouden maken en de presentatie die is gegeven door de projectontwikkelaar zouden opsturen. Helaas is het ons niet gelukt binnen afzienbare tijd het verslag en de presentatie aan u door te sturen in verband met nieuwe ontwikkelingen die hier plaatsvonden.

 

Op dit moment zijn wij met de projectontwikkelaar in gesprek over de tijdelijke voorzieningen die zijn aangebracht in het water. Het gaat hierbij om de veiligheid die wij als gemeente moeten kunnen waarborgen ook voor mensen die hier tijdelijk aanmeren. Daarnaast toetsen wij op dit moment de aanvragen die zijn binnengekomen door de projectontwikkelaar. Zodra hierover nieuwe ontwikkelingen bekend zijn koppelen we dit aan u terug.

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht of het verslag dan horen we dit uiteraard graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ing. R. Kok  |  Beleidsmedewerker Mobiliteit / Planologie

Verslag bewonersavond Asselt 10 mei 2022-1.jpg
Verslag bewonersavond Asselt 10 mei 2022-2.jpg
Verslag bewonersavond Asselt 10 mei 2022-3.jpg
Verslag bewonersavond Asselt 10 mei 2022-4.jpg
Verslag bewonersavond Asselt 10 mei 2022-5.jpg
Verslag bewonersavond Asselt 10 mei 2022-6.jpg
Verslag bewonersavond Asselt 10 mei 2022-7.jpg
bottom of page