top of page

Verslag Bewonersavond 12-3-2024

biijeenkomst 12-2-24.jpg

NOG GEEN BESLUIT:  DE GEMEENTERAAD VAN ROERMOND IS NU AAN ZET!


Onder de indruk van de grote opkomst van bewoners en belanghebbenden tijdens de bewonersavond in “De Mert” in Swalmen, verklaarde de verantwoordelijk wethouder Dirk Fransssen aan het begin, dat er nog geen definitieve beslissing genomen is: “Over de vergunningsaanvraag voor het Maaspark Asselt gaat de Gemeenteraad beslissen en niet het college van Burgemeester en Wethouders…!” Dit op advies van een door de Gemeente ingeschakelde juridische deskundige. Groot was ook de teleurstelling van velen, die op meer duidelijkheid gehoopt hadden. 

De raad moet nu op korte termijn drie mogelijke scenario’s onderzoeken:                           
- een besluit nemen op basis van de oude vergunning (kleine steiger) uit 2007                      
- een besluit nemen over de vergunningsaanvraag (MPA) uit 2022                                                 
- de aanvraag afwijzen.

 

Het college van B en W wil begin April een duidelijk standpunt afgeven. De uiteindelijke beslissing wordt dan door de Raad genomen.
 

Tijdens de bewonersavond overhandigde de regiovoorzitter van het Watersportverbond Ben Wilmink een helder statement, dat de Gemeente oproept de plannen voor een Maritiem Maaspark in Asselt af te wijzen.


De brief als ook een artikel over de bewonersavond vindt u op onze website.
 

Tijdens de levendige- maar ook zakelijke discussie werden diverse argumenten tegen de ingrijpende plannen nog eens met nadruk herhaald. Aan het einde van de bewonersavond was het voor iedereen in de zaal duidelijk: “De bewoners van Asselt en de belanghebbenden willen geen Maaspark in het “beschermde dorp” en roepen de Gemeente nogmaals op, de plannen af te wijzen!”

De belangrijke openbare raadsvergadering is gepland voor donderdag 25 april en hierbij kunnen bewoners en belanghebbenden ook aanwezig zijn!

 

bottom of page