top of page

Uitnodiging voor commissie- en raadsvergadering

Asselt, 17 mei 2024

 

Beste bewoners van Asselt en verdere belanghebbenden,
 

Na de laatste vergadering van de Commissie Ruimte is er, niet alleen door de Gemeente Roermond maar ook door diverse geconsulteerde organisaties, veel werk verricht.

De meerderheid van de in de Gemeenteraad vertegenwoordigde partijen wilde vooral meer inhoudelijke en vooral (externe) juridische informatie.


De resultaten van deze onderzoeken worden nu door o.a. de Commissie Ruimte bestudeerd. Over de inhoud bestaat nog geheimhouding.

De belangrijke op 27 mei geplande vergadering van de Commissie Ruimte gaat ongetwijfeld voor meer duidelijkheid zorgen.
De Raad wil daarna op 6 juni haar besluit bekend maken.

Wij willen jullie daarom voor deze beide beslissende vergaderingen uitnodigen en hopen zeer, dat jullie weer in groten getale aanwezig zullen zijn.

Ook zullen wij weer van ons spreekrecht gebruik maken, maar jullie komst en steun is hierbij zeer belangrijk.

Vergadering Commissie Ruimte op: maandag 27 mei vanaf 19.00 in het Stadhuis.

Raadsvergadering met de uiteindelijke beslissing op: donderdag 6 juni vanaf 18.00 in het Stadhuis.

Verdere info en achtergronden op onze website maasparcasselt-nee.nl


Ook verwijzen wij naar een, door een direct betrokken bewoner, geïnitieerde online-petitie tegen de plannen voor het MPA: https://petities.nl/petitions/zeg-nee-tegen-maasparc-asselt?locale=nl en steun ook hiermee ons verzet.


Met vriendelijke groet,


Maasparc Asselt - nee

bottom of page