top of page

Jac Beelen - inspreker commissievergadering 27-5-2024

Toespraak vanuit de bewoners.

 

Een Moment van stilte en bezinning is aan de orde.

Dat wil niet zeggen dat we de eerste minuten van onze toespraak zullen vullen met stilte.

Want ik heb maar 5 minuten.

 

Het was voor ons een genoegen om het advies van Rho en de beide eerdere adviezen van Hekkelman te lezen. Wij hopen dat de Raad er nu in leest wat bedoeld wordt en niet zoals het college die het eerste advies van Hekkelman in twijfel trekt. Notabene het gerenommeerde bureau dat zij zelf hadden aangedragen. Dat geeft aan dat je vast zit in een lijn van denken.

 

Is hier sprake van tunnelvisie. Je zou het haast wel denken. De bestemming werd heilig. Alle nieuw ingezet beleid en visies, die worden omschreven als een consistent beleid in de laatste onderzoeken, zijn steeds van tafel geveegd.  En aangedragen standpunten uit het verleden werden afgedaan als een vergissing. 

 

Het is tijd om uit die ene lijn van denken te komen en breder te denken als alleen de wensen van de initiatiefnemer. Denk ook aan de wensen van uw inwoners. Die, zoals blijkt veel meer in overeenstemming zijn met uw eigen consistent beleid.

 

Verkeer, meer of minder. Een discutabel punt. Kijk je alleen naar de aantallen of kijk je ook naar het gebruik. Volgens de college berekeningen kunnen de wegen het in beide gevallen aan en ligt de overlast niet zozeer in dit plan, maar omdat het al zo druk is in Asselt. Veilig Verkeer Nederland zet vraagtekens bij die bepaling. Zeker op het gebied van veiligheid worden de geboden oplossingen sterk betwijfeld.

 

En by the way. Die Hellingbaan is in beide scenario’s niet aan de orde. Het weglaten geldt dat ook niet als een verbetering van scenario 2 t.o.v. 1.

 

Landschappelijk gaat het om de ruimtelijke impact. Een haven groter in oppervlak en zeker groter in volume, door de grotere boten. Zoals u als college stelt, maar wat  ook door RHO als belangrijke negatieve ruimtelijke impact wordt aangegeven.

 

Dat is het verstorend element dat niet past binnen uw eigen consistente beleid, naar rustige, stille recreatie waarbij de natuur prevaleert. Zoals we ook al vaker hebben aangedragen. Maar ja dit vergt een omdenken, als je van mening bent dat een bestemmingsplan strikt voorschrijvend is.

 

Ook daarin was het Rho advies duidelijk. De aard en omvang is in het bestemmingsplan niet vastgelegd. Dat is nu aan de orde bij deze aanvraag. En dan geld ook het eigen consistent beleid om daar aan te toetsen.

 

Op de site van Maasparc staan mooie sfeerimpressies van de omgeving, een en al cultuur en natuur, u hoort het goed op de site van Maasparc niet onze site. Een van de sfeerimpressies van schoonheid is de huidige plan, zoals hij er nu bijligt. 

Het stemt ons tevreden dat Maasparc het gebied zonder Haven mooi vindt en zelfs gebruikt ter promotie.

 

Ik ga naar een afsluiting.

 

Een procedure komt er toch zoals in de college stukken staat. Het college maakt daar een kille financiële risico afweging. Met inachtneming van de recente onderzoeken hopen we dat de Raad als volksvertegenwoordiger en ook het college er niet voor kiest om tegen haar eigen bevolking, te gaan procederen. De gestarte petitie tegen de plannen is binnen een week hard op weg naar de 1000 ondertekenaars.

 

Draagvlak en vertrouwen in de overheid, de afstand tot de overheid zijn dan eerder aandachtspunten in plaats van een kille financiële afweging, gebaseerd op aannames die niet stroken met de recente onderzoeken. 

 

Wij verzoeken op een nette manier om naar de wens van uw inwoners te luisteren en gaan niet dreigen zoals de initiatiefnemer doet. Wij respecteren de eigen verantwoordelijkheid van de Raad.

 

De rapporten geven voldoende argumenten en weigeringsgronden om GEEN Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven.

 

In het eigen consistente beleid past deze grootschalige haven, dit onzalige plan van Maasparc niet.

U kunt het maar een keer fout doen, maar u kunt meerdere beslissingen nemen om goed te doen voor de omgeving.

 

Het gaat niet om winnen of verliezen. Het gaat niet om gelijk hebben of gelijk krijgen. Het gaat om mensen en hun leefomgeving. Het gaat om de wens vanuit de samenleving verwoordt in wet en regelgeving. 

Consistente wet of regelgeving die u als raad, als volksvertegenwoordiger de laatste decennia heeft gemaakt voor onze leefomgeving. Voor de Parel van Roermond.

 

Vandaar het moment van stilte en bezinning.

bottom of page